เกี่ยวกับเรา

ชมรมเขียนเปลี่ยนสังคม

ชมรมเขียนเปลี่ยนสังคมเกิดขึ้นมาจากกลุ่มนิสิตที่มองเห็นปัญหาในสังคมรอบตัวและต้องการขับเคลื่อนในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ ฯลฯ จึงได้รวมตัวกันจากหลากหลายคณะ โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์งานเขียนในฐานะอาวุธทางความคิดที่จะสร้าง “ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม”

นอกจากนี้ ทางชมรมยังร่วมมือกับสำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน (Sam Yan Press)ในการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมต่าง ๆ รวมถึงออกผลงานเขียนในนามสมาชิกชมรม อาทิ โครงการหนังสือเรื่องเล่าสามัญชน โครงการหนังสือที่เล่าเรื่องของคนธรรมดาแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ โดยมีผลงานร่วมกันเล่มแรกคือ “ถึงเธอ…ที่รัฐ (ศาสตร์) : ชีวิตสามัญชนคนเบื้องหลัง”

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชมรมของพวกเราจะเป็นพื้นที่แสดงออกสำหรับทุกคนที่อยากคิด อยากทำ อยากเขียน และอยากเปลี่ยนสังคม โปรดติดตามผลงานและโครงการอื่น ๆ ในอนาคตของพวกเราต่อไป

Write to Raise

Write to Raise is an organization of students who saw the problems in society around them and wanted to advocate for these social issues, such as the local community around the university, democracy, rights, etc. Our work is to engage in movement activities along with the creation of writing as a powerful weapon to "raise" awareness and make "social change".

Write to Raise also collaborates with the Sam Yan Press, a student-run book publisher, to address social issues, including publishing writing pieces from our organization, such as a book project that tells the stories of ordinary people. The first collaborative work is "Loving Auntie: The Untold Story of the Commoner.", a biography of a university janitor named "Tew." who had effortlessly helped many students, professors and university behind.

ติดต่อพวกเราได้ทาง / Contact us

E-mail : [email protected]

IG / Twitter : @writetoraise

Facebook : เขียนเปลี่ยนสังคม – Write to Raise

Write to Raise

Writing and Translating as Ways to Protect and Promote Democracy

ชมรมเขียนเปลี่ยนสังคมเกิดขึ้นมาจากกลุ่มนิสิตที่มองเห็นปัญหาในสังคมรอบตัวและต้องการขับเคลื่อนในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ ฯลฯ

Contact Us

[email protected]